Alijansa

Tko smo?

Sveučilište u Cádizu (Španjolska) – koordinator
Sveučilište Zapadne Bretanje u Brestu (Francuska)
Sveučilište u Kielu (Njemačka)
Sveučilište u Gdańsku (Poljska)
Sveučilište u Splitu (Hrvatska)
Sveučilište na Malti (Malta)

i 32 pridružena partnera, uključujući 8 istraživačkih centara, 5 poduzeća, uprave 5 gradova i 1 pokrajine, 4 nevladine i neprofitne organizacije te 3 međunarodna klastera izvrsnosti.

Povezujemo


• 122 832 studenata
• 28 373 alumna godišnje
• 16 909 članova osoblja, uključujući 10 427 članova akademskog osoblja/ istraživača
• 68 fakulteta
• 117 istraživačkih instituta
• 3 međunarodna klastera izvrsnosti

Naša vizija budućnosti

Naša je vizija uspostavljanje izrazito međunarodnog, pluri-etničkog, multilingvalnog te interdisciplinarnog Sveučilišta. Ova je vizija ukorijenjena u visokoj kvaliteti i izvrsnosti u obrazovanju i istraživanju unutar alijanse, s namjerom da se ojačaju veze između podučavanja, istraživanja, inovacija i transfera znanja. Međusobno približavanje medija i digitalizacija promijenili su način na koji radimo i živimo. Promjena i napredak nastavit će se događati brzo u svijetu neprestane povezanosti. Kao posljedica toga, tradicionalni modeli obrazovanja smatraju se nedovoljnima. Ključno je razvijanje kritičkog mišljenja i kreativnosti. To je naša vizija kao konzorcija: stvaranje uvjeta u kojima će student moći slobodno i pouzdano prelaziti iz jedne discipline, jezika, države ili sektora u drugi. Neograničena mobilnost izvan granica i akademskih disciplina osigurat će neophodan pomak naprijed u kvaliteti, izvedbi, atraktivnosti i međunarodnoj kompetitivnosti. Radit ćemo na tome da našu sveučilišnu alijansu učinimo prostorom mogućnosti u kojem je svaki student slobodan, ali i upravljen pronalasku i razvijanju svog puta.

Kao alijansa, dijelimo integriranu, dugoročnu strategiju, čija je namjera ponuditi vrhunsko obrazovanje i istraživanje. SEA-EU usredotočit će svoje napore ka izgradnji inkluzivne, održive i rezilijentne budućnosti za ljude i za planet, s posebnim pozivom za brigu o moru koje nas ujedinjuje. U ovoj dugoročnoj viziji, posvećeni smo preuzimanju uloge prvaka u stvaranju europskog obrazovnog prostora, jačanju europskog identiteta i vrijednosti te osiguravanja međunarodne kompetentnosti obrazovanja i istraživanja povezanih s inovacijama i transferom znanja. SEA-EU će aktivno njegovati poduzetnički, vlasnički način razmišljanja, podupirući zeleni i plavi rast te održivost. Razvit ćemo inovativne pedagogije i promovirati najnovije digitalne tehnologije kako bismo pružili personalizirani sadržaj, omogućili dijeljenje znanja, njegovali kompetitivne vještine i promovirali otvorenu znanost. Rezultat će biti dobre prakse koje će, od samog početka, usaditi prilagodljivost i fleksibilnost u raspoloživosti različitim vrstama publike i regijama u Europi i izvan nje.

Glavni poticaj za stvaranje i povezivanje ovog konzorcija je more. SEA-EU će poticati izvrsnost u istraživanju kako bi se upoznalo, bolje razumjelo i gospodarilo morskim okolišem. To će pomoći pri izgradnji ljudskih resursa i vještina neophodnih kako bi se zadovoljile potrebe napretka morskog i maritimnog sektora, sada i u predvidivoj budućnosti. Omogućit će i poboljšati alate i tehnike za mjerenje i predviđanje utjecaja temeljenih na i vođenih oceanom. Izgradit će okvire za učinkovitije upravljanje oceanom. Osnažit će društva i zajednice za ostvarivanje ciljeva održivog razvoja oceana.

Ključni ciljevi i aktivnosti


• Stvoriti nove upravljačke i operativne strukture koje iziskuje zajedničko upravljanje SEA-EU.
• Ukloniti akademske barijere za priznavanje kvalifikacija i razviti protokol za združene SEA-EU programe na svim obrazovnim razinama, što bi vodilo dodjeljivanju priznatih združenih diploma, a započevši s morskim i maritimnim temama.
• Povećati virtualnu/ digitalnu te fizičku mobilnost diljem 6 sveučilišta Alijanse.
• Povećati mogućnosti za izvođenje nastavnih cjelina i cijelih kolegija na engleskom jeziku i na bar još jednom (ne-materinskom) jeziku diljem SEA-EU zajednice.
• Izraditi i odobriti dugoročniju, zajedničku strategiju obrazovanja i prakse povezanih s istraživanjem i inovacijama, ali i društvom.

SEA-EU Factsheet