Članovi Odbora za kvalitetu i etiku

 • VODITELJ ODBORA ZA Q&E (UNIST): Prof. Dr. Mile Dželalija
 • Zamjenica voditelja Odbora za Q&E (UNIST): Prof. Dr. Ana Marušić
 • Predstavnik u Odboru za Q&E (UBO): Prof. Dr. Jérémy Morvan, Prorektor za inovacije i transfer tehnologije       
 • Predstavnica u Odboru za Q&E (UCA): Prof. Dr. Francisca Orihuela Gallardo, glavna direktorica za kvalitetu
 • Zamjenik predstavnice u Odboru za Q&E (UCA): Prof. Dr. Antonio J. González Rueda, član komisije za 2. strateški plan
 • Predstavnica u Odboru za Q&E (CAU): Dr. Laura Wamhoff, Ured za kvalitetu CAU
 • Zamjenik predstavnice u Odboru za Q&E (CAU): Dr. Jonathan Durgadoo, Voditelj projekta SEA EU u Kielu
 • Predstavnik u Odboru za Q&E (UG): Maciej Siwy, pravni savjetnik
 • Zamjenica predstavnika u Odboru za Q&E (UG): Monika Adamczuk, Voditeljica odsjeka za nadzor provođenja projekta
 • Predstavnik u Odboru za Q&E (UM): Dr. Alexander Spiteri, stariji izvršni direktor, Odjel za podršku kvalitete
 • Zamjenica predstavnika u Odjelu za Q&E (UM): Dr. Gillian Martin, Viši predavač – sociologija, Umjetnički fakultet
 • Zamjenica predstavnika u Odboru za Q&E (UM): Dr. Romina Cuschieri, službenica za zaštitu podataka

Vanjski eksperti

 • Alicia Berlanga, akademski i IT menadžer LINKIAFP
 • Ivana Filipović, ESN Split
 • Luke Bonello Ghio, predstavnik ESN Malta
 • Michael Morisch, ESN Kiel