Wydarzenia (18)

 

Uniwersytet Maltański, 26 – 29 maja 2020 (przełożone)   Profil uczestników: naukowcy oraz nauczyciele akademiccy zajmujący się badaniami morskimi – w tym biologią, inżynierią i prawem Mile widziani są również pracownicy administracyjni, aby przypatrywać się pracy zespołu administracyjnego UM oraz uczestniczyć w różnych działaniach.   Główne cele: wzmacnianie współpracy pomiędzy uniwersytetami aliansu SEA-EU, a także […]

Uniwersytet Zachodniej Bretanii, 26 – 28 maja 2020 (przełożone)   Profil uczestników: nauczyciele akademiccy   Główne cele: opracowanie głównych strategii do wspólnego wdrożenia; tworzenie podstaw do współpracy badawczej.  

Uniwersytet Maltański, 13 – 15 maja 2020 (przełożone)   Profil uczestników: pracownicy administracyjni biura ds. komunikacji, a także inne osoby zainteresowane tym tematem   Główne cele: wzajemne poznanie się osób pracujących w biurach ds. komunikacji, zacieśnienie sieci kontaktów, zapoznanie się z systemem pracy, programami i usługami w tożsamych biurach na uniwersytetach partnerskich. Zapraszamy uczestników do […]

Uniwersytet w Splicie, 4 – 6 maja 2020 (przełożone)   Profil uczestników: pracownicy administracyjni uniwersytetów partnerskich SEA-EU   Główne cele: zapoznanie się oraz przetestowanie Europejskiej Karty Studenckiej (ESC) oraz innych narzędzi wspierających mobilność; przygotowanie oraz wdrożenie koncepcji systemu poświadczeń podpisanych cyfrowo Europass.

Profil uczestników: dziekani i prodziekani wydziałów ekonomicznych, wykładowcy oraz koordynatorzy programów MBA i innych kursów biznesowych. Mile widziani są również pracownicy administracyjni, aby mogli przypatrywać się pracy zespołu administracyjnego UBO oraz uczestniczyć w różnych działaniach.   Główne cele: wzajemne poznanie się osób pracujących na uniwersytetach aliansu SEA-EU; rozpoznanie możliwości współpracy w m.in. dziedzinach, tak jak: […]