Futures Bootcamp


W kierunku zrównoważonej niebieskiej gospodarki w 2030 r. : badanie możliwości w zakresie innowacji i współpracy | Futures Bootcamp, University of Malta

Czy w perspektywie roku 2030 możemy wskazać innowacyjne rozwiązania bazujące na międzynarodowej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju błękitnej gospodarki? Jeśli jesteś badaczem, pracownikiem naukowym lub studentem w dziedzinach związanych z morzem, dołącz do nas, aby wspólnie rozwijać innowacyjne rozwiązania promujące cele zrównoważonego rozwoju niebieskiej gospodarki oraz aby podzielić się doświadczeniami w zakresie współpracy międzysektorowej i międzyregionalnej.

Kiedy

24 czerwca 2021 – spotkania wirtualne

15 – 17 września 2021 – spotkania stacjonarne na Uniwersytecie Maltańskim, kampus Valletta

Cel

Futures Bootcamp to skok w przyszłość w celu zidentyfikowania innowacyjnych rozwiązań – mogą to być innowacyjne technologie, modele biznesowe, usługi i współpraca – które promują zrównoważony wzrost niebieskiej gospodarki, a także w celu wymiany doświadczeń na temat wyzwań związanych ze współpracą międzysektorową i międzyregionalną. Skoncentrujemy się na określeniu nowych kierunków i tematów w zakresie badań i innowacji, które nie są jeszcze częścią aktywnego programu, ale mogą mieć znaczący wpływ na niebieski wzrost jeśli zostaną wdrożone.

Kogo poszukujemy

Naukowcy, nauczyciele akademiccy, doktoranci zaangażowani w badania i/lub działalność gospodarczą związaną z obszarami morskimi, takimi jak akwakultura, rybołówstwo, górnictwo głębinowe, monitoring środowiska i oceanów, energia oceanów, błękitna biotechnologia, turystyka i klaster morski.

W celu wyrażenia chęci uczestnictwa w the Futures Bootcamp pobierz, wypełnij i wyślij emailem podpisany formularz zgłoszeniowy na adres: marlena.rutkowska@ug.edu.pl

Termin składania aplikacji upływa 9 kwietnia 2021 r.

Ilość miejsc jest ograniczona. Uniwersytet Gdański jest zobligowany do wybrania 5 osób spośród nadesłanych zgłoszeń.

Aplikacja – termin nadsyłania upływa 9 kwietnia br.

Program spotkań