Istraživanje i razvoj


Zahvaljujući 117 istraživačkih centara, Europsko sveučilište mora je postavilo istraživanje i inovacije u fokus svojih aktivnosti. Zbog toga je uspostavljen i Odbor, čija je glavna zadaća osigurati razvoj i kvalitetu svih aktivnosti i zadaća povezanih s ovim područjem.

Odbor čine eksperti za istraživanje koji predstavljaju sva partnerska Sveučilišta. Sastaju se kako bi pratili sve aktivnosti koje se provode kroz razne radne pakete povezane s istraživanjem i inovacijama.

Među mnogobrojnim aktivnostima, naglasili bismo uspostavljanje radne skupine za plavu ekonomiju, namijenjene razvoju vještina za budućnost i kompetencija, organizaciji radionica o primjerima dobre prakse ili sudjelovanju na natječajima i projektima čiji je cilj približavanje znanosti građanima.