Komunikacija


This image has an empty alt attribute; its file name is PRIMERAPRUEBA-4.gif

Komunikacija je neizostavan dio uspješnog provođenja projekta. I unutrašnja i vanjska komunikacija služe kao potpora velikom dijelu posla i sadržaja koji stvaraju različite radne skupine. Sudionici moraju raspolagati odgovarajućim alatima kako bi surađivali na siguran i etički ispravan način. Zbog toga, u SEA-EU alijansi biramo besplatne softverske alate. Također, u modernim vremenima, kada rad na daljinu postaje sve veći dio našeg svakodnevnog života, važno je isprobati i uspostaviti virtualne komunikacijske platforme koje nam omogućuju da držimo korak s vremenom.

Komunikacija prema van je također nezaobilazna. Kao što smo već napomenuli, ako nešto nije oku vidljivo, nije se ni dogodilo. Želimo da građani znaju i sudjeluju u onome što radimo. Zbog toga smo oformili Odbor za Outreach i Odbor za identitet koji osiguravaju pravilnu promociju vrijednosti i sadržaja. Kroz ove odbore i njihove radne grupe, pripremamo aktivnosti koje nas približavaju studentima, radnicima i građanima. Društvene mreže, natječaji i radionice, među ostalim, poslužit će kao veza između Europskog sveučilišta mora i ljudi.