Kształcenie


The European University of the Seas zrzesza ponad 68 wydziałów oferujących wykształcenie wyższe ponad 122 832 studentom. Dlatego też, kształcenie jest jednym z kluczowych elementów naszego sojuszu. 

Podkomitet ds. Kształcenia, pod przewodnictwem Uniwersytetu w Kadyksie, składa się z jednego reprezentanta każdego uniwersytetu partnerskiego oraz ze studentów i przedstawicieli Partnerów Stowarzyszonych zaangażowanych w edukację i szkolenia. Podkomitet ten wspomaga zespół dziekanów i dyrektorów szkół doktorskich uniwersytetów SEA-EU.

Główną rolą Podkomitetu ds. Kształcenia jest zapewnienie spójności i wysokiej jakości analiz, metod, strategii i działań w zakresie kształcenia i szkolenia w całym SEA-EU. Działania te będą koordynowane i opracowywane przez liderów Pakietów Pracy.

Naszym celem jest zapewnienie kompatybilności systemów szkolnictwa wyższego, pozwalającą na łatwą współpracę pomiędzy studentami, badaczami i wykładowcami w ramach SEA-EU.

Pracujemy nad rozwojem polityki edukacyjnej w zakresie uznawania międzynarodowych kwalifikacji, jak również nowych form mobilności fizycznej i wirtualnej.