NASTAVNO OSOBLJE

3-godišnji cilj pilot faze je odlazak minimalno 5 % članova nastavnog osoblja na mobilnost na partnerska Sveučilišta kako bi olakšali međusobno upoznavanje i pružili podršku razvoju virtualne mobilnosti za studente.

SEA-EU Sveučilišta organiziraju kao domaćini tematske tjedne za svaki odsjek.

Kalendar i informacije o tematskim tjednima dostupni su ispod:

Tematski staff week-ovi

Održat će se na

UBO

Management school / 2. – 6. ožujka 2020. godine

Biological sciences / ODGOĐEN

CAU

Knowledge Exchange and Technology Transfer / ODGOĐEN

UM

Znanost o moru : SEA-EU Marine and Maritime Staff Week – interdisciplinarna radionica / ODGOĐEN

Znanost o moru : SEA-EU Navigating a bright blue future for the Marine & Maritime Sector – Interdisciplinary workshop / ODGOĐEN


Individualne ponude za nastavnike

UBO

Management, marketing, human resources, management, logisitics, biology/ April, 8-10, 2020