Obrazovanje


Europsko sveučilište mora objedinjuje više od 68 fakulteta koji osiguravaju pristup visokom obrazovanju za više od 122 832 studenata; obrazovanje je jedan od ključnih elemenata naše alijanse.

Odbor za obrazovanje (The Education Subcommittee (ES) čine predstavnici svakog partnerskog Sveučilišta, a njegovi su članovi i studenti te predstavnici ostalih partnerskih institucija koje sudjeluju u obrazovanju i obuci. Odboru za obrazovanje podršku pruža i grupa dekana i voditelja doktorskih škola na SEA-EU sveučilištima.

Glavna uloga Odbora za obrazovanje je osiguravanje dosljednosti i kvalitete analiza, metoda, politika i aktivnosti obrazovanja i obuke diljem SEA-EU. Aktivnosti Odbora za obrazovanje provodit će se u skladu s radom voditelja radnih paketa koji razvijaju aktivnosti obrazovanja i obuke.

Provodimo analizu obrazovanja kako bismo osigurali da obrazovni sustavi na SEA-EU sveučilištima budu usklađeni u dovoljnoj mjeri i da studenti, istraživači i akademsko osoblje mogu surađivati na jednostavan način.

SEA-EU također radi na razvoju obrazovnih politika za automatsko priznavanje kvalifikacija kao i novih oblika fizičke i virtualne mobilnosti.