Pregled kvalitete i etike

Odbor za kvalitetu i etiku (Quality and Ethics Subcommittee (QES) jedan je od šest odbora koji se sastoji od Voditelja QES sa Sveučilišta u Splitu, eksperata na području osiguravanja kvalitete i etike sa svakog od preostalih SEA-EU Sveučilišta (najmanje jednog predstavnika po partneru) i četiri vanjska eksperta. Studenti – članovi ESN-a također prisustvuju nadgledanju projekta koje provodi QES.

QES nadzire razvoj projekta prema planu i ukazuje na važna odstupanja po pitanju rezultata, kvalitete, vremenskog okvira i potrošenih sredstava. QES također radi na uvođenju i obradi etičkih i pravnih pitanja svih procesa unutar projekta, osiguravajući poštivanje temeljnih principa i glavnih procedura koji se tiču privatnosti, zaštite podataka, sigurnosti, pravnih pitanja i etičkih izazova. QES radi po preporukama temeljenim na aktivnoj analizi trenutačnog stanja u području akademskog priznavanja kvalifikacija, odgovornog istraživanja i inovacija, integriteta istraživanja, etičkih provjera, kvalitete programa itd.

Voditelj kvalitete i etike predsjeda Odborom za kvalitetu i etiku (QES) koji definira pravila i osnovnu podršku suradnji među partnerima te utvrđuje procedure dokumentiranja, kontrolu kvalitete, sustav rukovoditeljskih odluka i kontrolne procedure. QES je zadužen za razvoj SEA-EU Priručnika o kvaliteti (SEA-EU Quality Manual) do razine na kojoj ga mogu odobriti svi partneri. QES je također zadužen za razvoj SEA-EU Priručnika za etiku i zaštitu privatnosti (SEA-EU’s Ethics and Privacy Protection Manual) u kojem su navedeni glavni načini i procedure koje se tiču privatnosti, zaštite podataka, sigurnosti, pravnih pitanja i etičkih izazova.