SEA-EU GRADOVI


Europsko sveučilište mora (SEA-EU) spaja Sveučilišta smještena u gradovima s dugom povijesnom, kulturnom i ekonomskom tradicijom povezanoj s morem. Ovo su SEA-EU gradovi, svaki od njih jedinstven, a međusobno povezani morem.

Otkrijte SEA-EU gradove; kliknite na ikonice u nastavku.