STUDENTI


Student ste jednog od 6 SEA-EU sveučilišta i željeli biste posjetiti jedno od 5 partnerskih Sveučilišta?
Trenutno postoje 2 mogućnosti: mobilnost u svrhu studijskog boravka i mobilnost u svrhu stručne prakse. Ovo su uobičajene mogućnosti koje su dio Erasmus + programa.
Uskoro će biti dostupna i treća mogućnost: kratke grupne mobilnosti.

Stručna praksa

Institucija / organizacija domaćin:

UBO

UNIST

International event management – siječanj 2020.

Digital technology developer u Hrvatskom pomorskom muzeju u Splitu – zimski semestar

UM

Futures Bootcamp – University of Malta (Valletta campus) 21. – 25. rujna (preuzmi prijavni obrazac)


Studijski boravak

Ako ste zainteresirani za boravak na jednom od 6 Sveučilišta, molimo Vas, kontaktirajte Ured za međunarodnu suradnju na Vašoj instituciji; oni će Vam ponuditi sve korisne informacije!

CAU: go-out@uv.uni-kiel.de

UBO: dei@univ-brest.fr

UCA: erasmus.incoming@uca.es

UG: erasmus.incoming@ug.edu.pl

UM: erasmus@um.edu.mt

UNIST: erasmus@unist.hr